BEFOGADÓ SZÜLŐ KÉPZÉS

 

A TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt keretében befogadó szülők részére képzési programok kerültek kidolgozásra az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, mint a kiemelt projekt konzorciumi partnerének közreműködésével.

A képzési programok illeszkednek az új jogszabályi környezethez. 2014. január 1-től a gyermekvédelmi törvény módosításával bevezetésre került a befogadó szülő fogalma, amelybe beletartoznak majd az átmeneti gondozást biztosító helyettes szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermeket ellátó nevelőszülők, hivatásos nevelőszülők, ideértve a különleges és speciális nevelőszülőket is. A változás lényeges eleme, hogy a foglalkoztatási jogviszony  - amely kiterjed a helyettes szülőre és a hagyományos nevelőszülőkre is - egészség- és betegbiztosításra is jogosulttá teszi a befogadó szülőket. Ugyancsak 2014. január 1-től vezetik a gyermekvédelmi gyámság jogintézményét. Ennek célja, hogy a gyermekvédemi gyám, mint életút felelős a gyermekek érdekének következetes, a gondozási helytől független képviselete, jogai gyakorlásának elősegítése, véleményének megismerése és az arról ellátást nyújtó, valamint az eljárási hatóság tájékoztatása.

A törvény rendelkezik arról is, hogy a 12 év alatti gyermekek elsősorban befogadó szülőknél kerüljenek elhelyezésre: a cél, hogy 2017. január 1-től minden 12 évesnél fiatalabb gyermek, aki családba helyezhető nevelőszülőnél és ne gyermekotthonban éljen.A nevelőszülők felkészítése is módosult, hiszen az OKJ rendelet változása szerint 500 órás lett a képzés időtartama. Ennek eredményes elvégzése esetén OKJ-s szakmai végzettség szerezhető, ami feltétele 2017. január 1-től a nevelőszülői működésnek.A képzések indulásával kapcsolatos információkat a www.tamop5410.hu/hirek menüpont alatt találja.

Amennyiben kérdése van a képzésekkel kapcsolatban, akkor a email címre várjuk levelét.

általános szerződési feltételek motivációs díjhoz

 

HELYETTES SZÜLŐK KÉPZÉSE I.

Az 50 órás képzés célja, hogy a résztvevő ismerje meg a befogadó szülői tevékenységen belül a helyettes szülő speciális feladatait, ahol a képzést vezető szakember méri fel a résztvevők feladat iránti motiváltságát, készségeit, adottságait. A tanfolyamon az alapvető ismeretek közvetítésével készítik fel a gyermek családba fogadására a szakembereket.  A helyettes szülők I. képzés kiemelt témája a helyettes szülő szerepe a gyermek befogadásától az érzelmi elengedésig, hogy a képzésben részt vevő helyettes szülő jelöltek ismerjék meg a tevékenységhez fűződő feladat- és szerepköröket, tudjanak ezek alapján reális döntést hozni annak vállalásáról. A képzés elvégzésével a továbbképzésre kötelezettek kreditpontot szerezhetnek.

 

HELYETTES SZÜLŐK KÉPZÉSE II.

A helyettes szülők II. 50 órás képzése elvégzésével a nevelési stílusokat és lehetséges hatásait ismerhetik meg a jelentkezők. A résztvevők tájékozottak lesznek a gyermek befogadásának specifikumairól, a vendégként való befogadáshoz társuló érzelmi, nevelési kérdésekről, valamint a gyermek egészséges ellátását és az ügyintézést, gazdálkodást érintő alapvető kérdésekről. Képesek lesznek a vér szerinti családdal való kapcsolattartásra, az ő felkészítésükre a gyermek visszakerüléséhez. A képzés elvégzésével a továbbképzésre kötelezettek kreditpontot szerezhetnek.

 

HELYETTES SZÜLŐK KÉPZÉSE III.

Az 50 órás képzést elvégző jelöltek megismerik a különleges és a speciális ellátási igényű gyermekek sajátosságait. A 3 év alatti, a tartós beteg és a fogyatékos, valamint a súlyos pszichés és disszociális tüneteket mutató, illetve a pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek sajátos állapotát, élethelyzetét. Valamint megismerik a különleges és a speciális ellátási igényű gyermekek ellátásának formáit, intézményrendszerét. A képzés elvégzésével a továbbképzésre kötelezettek kreditpontot szerezhetnek.

 

HELYETTES SZÜLŐK KÉPZÉSE IV.

Az 50 órás képzésen kiemelt figyelmet szánunk a kettős szükségletű gyermekekre és nevelésük specifikumaira is. A képzést elvégezve a jelöltek képesek lesznek ezen gyermekek kiegyensúlyozott nevelésének biztosítására és vér szerinti családjába történő visszakerülésének elősegítésére. Ennek során különös szerepet kap az érzékenyítés: az elfogadás és az elfogadtatás, az érzelmi ráhangolódás képessége, valamint a helyzetfelismerés, a problémaérzékenység, a segítőkészség és a konfliktuskezelés fejlesztése. A képzés elvégzésével a továbbképzésre kötelezettek kreditpontot szerezhetnek.

 

NEVELŐSZÜLŐK FELKÉSZÍTÉSE A KÜLÖNLEGES ÉS SPECIÁLIS ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETŰ GYERMEKEK ELLÁTÁSÁRA I.

A képzés azok számára ideális, akik már rendelkeznek a 300 órás nevelőszülő OKJ-s végzettséggel. A tanfolyam lehetőséget ad a különleges és speciális nevelési igényű gyermekek családba való befogadásával kapcsolatos felkészülésre. A képzés során kiemelt téma a három év alatti gyermekek testi-lelki fejlődése. A képzést elvégezve a nevelőszülők képesek lesznek ezen gyermekek kiegyensúlyozott nevelésének biztosítására és vér szerinti családjába történő visszakerülésének elősegítésére. A képzés elvégzésével a továbbképzésre kötelezettek kreditpontot szerezhetnek.

 

NEVELŐSZÜLŐK FELKÉSZÍTÉSE A KÜLÖNLEGES ÉS SPECIÁLIS ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETŰ GYERMEKEK ELLÁTÁSÁRA II.

Az 50 órás tanfolyam során az egészségkárosodások előfordulását (tartós betegségek, fogyatékosságok fajtái), az egészségkárosodással járó élethelyzet témáját járják körül a résztvevők. Emellett megismerik a különleges ellátási igényű gyermekek ellátásának formáit, intézményrendszerét. A képzés elvégzésével a továbbképzésre kötelezettek kreditpontot szerezhetnek.

 

NEVELŐSZÜLŐK FELKÉSZÍTÉSE A KÜLÖNLEGES ÉS SPECIÁLIS ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETŰ GYERMEKEK ELLÁTÁSÁRA III.

Az 50 órás tanfolyam során a speciális ellátási igényű gyermekek életkörülményeinek javítása a cél. A résztvevők megismerik a speciális ellátási igényű gyermekek ellátásának formáit, intézményrendszerét. Mindezekre építve a képzés során kiemelt figyelmet szánunk a kettős szükségletű gyermekekre és nevelésük specifikumaira is. A képzés elvégzésével a továbbképzésre kötelezettek kreditpontot szerezhetnek.

 

NEVELŐSZÜLŐK FELKÉSZÍTÉSE A KÜLÖNLEGES ÉS SPECIÁLIS ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETŰ GYERMEKEK ELLÁTÁSÁRA IV.

Az 50 órás tanfolyam során esetmegbeszélések keretében befogadó szülő tevékenységének legfontosabb területeit dolgozzák fel a résztvevők. Emellett szerepet kap az érzékenyítés: az elfogadás és az elfogadtatás, az érzelmi ráhangolódás képessége, valamint a helyzetfelismerés, a problémaérzékenység, a segítőkészség és a konfliktuskezelés fejlesztése. A képzés elvégzésével a továbbképzésre kötelezettek kreditpontot szerezhetnek.

 

BEFOGADÓ SZÜLŐKET SEGÍTŐ SZAKEMBEREK KÉPZÉSI PROGRAMJA I.

A nevelőszülőket, helyettes szülőket és a családokat segítő szakemberek (nevelőszülői tanácsadók) számára szóló 50 órás képzés. A képzés keretében megfelelő szakmai ismeretekre tehetnek szert a segítő szakemberek: a tanfolyam elvégzésével képesek lesznek a befogadó szülőkkel való munkájuk során egyéni élethelyzetekre hangolódni, szakszerű tanácsadói munkát végezni az asszertív kommunikációs eszközök alkalmazásának segítségével. A résztvevők a képzés elvégzésével megértik a befogadó szülők feladat- és szerepkörének specifikumait, hatékony segítséget tudnak nyújtani számukra a befogadó családokkal való együttműködésük során, egyben a kapcsolódó jogszabályi háttérben is megfelelően tájékozottak lesznek. A képzés elvégzésével a továbbképzésre kötelezettek kreditpontot szerezhetnek.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

BEFOGADÓ SZÜLŐKET SEGÍTŐ SZAKEMBEREK KÉPZÉSI PROGRAMJA II.

Az 50 órás képzésen a résztvevők megismerik a segítői beszélgetés módszerét, a kliens és a segítő közötti ellenállás okait, azok feloldásának gyakorlatát. A képzés elvégzésével a továbbképzésre kötelezettek kreditpontot szerezhetnek.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

BEFOGADÓ SZÜLŐKET SEGÍTŐ SZAKEMBEREK KÉPZÉSI PROGRAMJA III.

Az 50 órás tanfolyamon sor kerül az asszertív kommunikációs technikák, valamint a családi támogatás, mint erőforrás szerepének megismerésére. Emellett lehetőség nyílik az egyéni stressz-terhelés és tűrés, az egyéni stressz-érzékenység, a válaszkészség és az egyéni stressz kezelést elősegítő szempontok elsajátítására is. A képzés elvégzésével a továbbképzésre kötelezettek kreditpontot szerezhetnek.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

BEFOGADÓ SZÜLŐKET SEGÍTŐ SZAKEMBEREK KÉPZÉSI PROGRAMJA IV.

Az 50 órás képzést elvégezve a nevelőszülői és a helyettes szülői tanácsadók, a családgondozók képesek lesznek a befogadó szülőket a közös munka során egyenrangú félként kezelni, egyéni élethelyzetekre hangolódni, szakszerű tanácsadói munkát végezni. A hatalom és partnerség viszonyrendszerében segíteni a befogadó szülőket a kiegyensúlyozott nevelés biztosításában, egyúttal saját lelki egészségük megóvásában. A képzés elvégzésével a továbbképzésre kötelezettek kreditpontot szerezhetnek.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

BEFOGADÓ SZÜLŐKET SEGÍTŐ SZAKEMBEREK TOVÁBBKÉPZÉSE

30 órás programunk a befogadó szülőt segítő szakember szakmai tudásának felfrissítése, bővítése, a tanultak gyakorlása. A képzés elvégzésével a továbbképzésre kötelezettek kreditpontot szerezhetnek.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

GYERMEKVÉDELMI GYÁMOK KÉPZÉSE I.

Az eddig hivatásos gyámként, eseti gondnokként tevékenykedő munkatársak, új érdeklődők 50 órás szakmai képzése. Célja a gyermekvédelmi gyámi munka hatékonyságának növelése érdekében figyelemmel kísérni az aktuális törvényi változásokat, valamint a szakmai tapasztalatok tükrében fejleszteni esetkezelési készségeiket, különös tekintettel a gyámi feladatokra. A résztvevő a képzés keretében megismeri a feladatkörökhöz kapcsolódó jogi változásokat, valamint felkészítést kap feladatkörének változásaira. A képzés elvégzésével a továbbképzésre kötelezettek kreditpontot szerezhetnek.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

GYERMEKVÉDELMI GYÁMOK KÉPZÉSE II.

Az 50 órás gyermekvédelmi gyámok képzése II. keretében sor kerül a szakmai sikerhez szükséges kompetenciák, készségek megerősítésére. Emellett a résztvevők felkészítést kapnak a nevelőszülőkkel és a vér szerinti szülőkkel való kapcsolattartásra, azok formálására, és a bennük rejlő lehetőségek kiaknázására. A képzés elvégzésével a továbbképzésre kötelezettek kreditpontot szerezhetnek.

 

GYERMEKVÉDELMI GYÁMOK KÉPZÉSE III.

Az 50 órás gyermekvédelmi gyámok képzése III. keretében a résztvevők körüljárják a gyám jogait, kötelességeit, az adminisztrációs tevékenység alapjait, valamint fejlesztésre kerül a vagyonkezelésben való jártasság is. A résztvevők a képzés elvégzésével képesek lesznek a különleges szakértelmet igénylő ügyekben a gyámhivatal által kirendelt eseti gyámmal a hatékony együttműködésre. A képzés elvégzésével a továbbképzésre kötelezettek kreditpontot szerezhetnek.

 

GYERMEKVÉDELMI GYÁMOK TOVÁBBKÉPZÉSE

A 30 órás tanfolyam keretében a többletismeretek közvetítésén túl nagy hangsúlyt kap a szemléletformálás, attitűdalakítás, a segítő tevékenységhez kapcsolódó módszertani kultúra elsajátítása. A képzés elvégzésével a továbbképzésre kötelezettek kreditpontot szerezhetnek.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

VÉRSZERINTI SZÜLŐK KOMPETENCIAFEJLESZTŐ FELKÉSZÍTŐ PROGRAMJA

70 órás program. Célja, hogy a vérszerinti szülőket felkészítse, alkalmasabbá tegye őket saját gyermekeik visszafogadására. A felkészítés azon jelentkezők számára ideális, akiknél a szülői felügyeleti jogot szüneteltetik, de ennek feloldása és gyermekük hazahelyezése várható.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

BEFOGADÓ SZÜLŐK TOVÁBBKÉPZÉSE

12 órás tanfolyam keretében a befogadó család nehézségeinek, gondjainak közös, „megoldásközpontú“ megbeszélése és feldolgozása történik. A képzés célja az egymással való kapcsolattartás és a közös gondolkodás lehetőségének biztosítása, illetve (a szakmai) közösséghez tartozás érzésének erősítése a résztvevőkben. A képzés elvégzésével a továbbképzésre kötelezettek kreditpontot szerezhetnek.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

NEVELŐSZÜLŐ OKJ-S KÉPZÉS

A jelentkezők számára 500 órás OKJ képzés, melynek célja, hogy a gyermekek biztonságos és magas színvonalú ellátásban részesüljenek. A szakképesítés OKJ szerint sorszáma: 32 761 01.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>>
 
A továbbképzést sikeresen elvégezte:
 
Új Széchényi TervEmberi Erőforrások Minisztériuma