GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Hol és hogyan jelentkezhetek a továbbképzésre?

A TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt továbbképzéseire egy informatikai felületen, a PR rendszeren keresztül lehet jelentkezni email cím és jelszó megadásával. Az elektronikus felület internet kapcsolattal érhető el a következő linken: http://ncsszi-pr.hu/tamop5410/ A rendszerben kerülnek rögzítésre a továbbképzéssel kapcsolatos adatok, kreditpontok, valamint pályázóhoz ezen keresztül juttatunk el fontos értesítéseket, eredményeket, segédleteket, tananyagokat is.

Hány kreditpontot érnek a képzések?

A 40 órás szociális továbbképzések esetében 40 pont, az 50 órás szakmaközi együttműködést támogató továbbképzésekért 40 pont szerezhető. Emellett a kiemelt projekt keretében minősített szakmai műhelyeken és szakmai tanácskozásokon vehetnek részt a jelentkezők. A szakmai műhelyen való részvétel esetében 20, tanácskozás esetében 5 pont szerezhető.

A továbbképzési pontérték a minősített továbbképzési programokon történő részvétellel a követelmények teljesítésével szerezhető ennek megfelelően a kiemelt projekt továbbképzésein is. Azonban az ugyanazon minősített továbbképzési programon megszerzett továbbképzési pont az adott továbbképzési időszakban csak egyszer vehető figyelembe.

Tartalmaz-e útiköltséget a megítélt képzési támogatás?

A képzési támogatás kizárólag a képzés, az ellátás és a szállás költségét tartalmazza, az utazási költség a résztvevőt terheli.

Milyen típusú képzésekre lehet jelentkezni?

A TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében tervezett továbbképzésekre vonatkozó igényfelmérő kérdőív eredményeit, azaz a célcsoport igényeit figyelembe véve, szakmai tanfolyamok, azaz T típusú képzések szervezésére kerül sor. A vezetőképzés keretében személyiségfejlesztő foglalkozások (S) szervezésére, valamint tanulmányút lebonyolítására kerül sor. Információs napjaink szakmai tanácskozásként kerültek minősítésre, valamint 2014-ben szakmai műhelyeket is tartunk.

Jelentkezhet-e a képzésre olyan személyes gondoskodást végző személy, akinek nincs továbbképzési kötelezettsége, mivel kevesebb, mint 15 órát dolgozik?

Ebben az esetben sajnos nincs lehetőség részt venni a továbbképzéseken. A 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet (3) b) pontja értelmében az a személy, aki heti 15 óránál kevesebb időtartamban végez személyes gondoskodást mentesül a továbbképzési kötelezettség alól.

Szenvedélybetegekkel foglalkozó egészségügyi intézmény dolgozói számára is van lehetőség a TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 kiemelt projektben részt venni?

A TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt elsősorban a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet hatálya alá tartozó, továbbképzésre kötelezett, személyes gondoskodást végző személyek számára tud továbbképzést biztosítani.

Aki nem rendelkezik még nyilvántartási számmal, annak is elfogadják a jelentkezését?

A jelentkezés a TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében kifejlesztett informatikai felületen keresztül történik. Amennyiben a jelentkező még nem rendelkezik nyilvántartási számmal, az az informatikai rendszerben erre vonatkozó mezőt üresen szükséges hagyni, a jelentkezést nem akadályozza.

Van-e továbbképzési kötelezettség, ha épp főiskolán kiegészítő képzést végez valaki?

A jogszabály értelmében teljesíti a továbbképzési kötelezettségét az, aki felsőfokú végzettség esetén az adott továbbképzési időszak alatt  kiegészítő alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben második vagy további oklevelet szerez.

A középfokú végzettséggel rendelkező falugondnok számára lesz elérhető képzés?

Természetesen igen. Nincs felsőfokú elvárás a falu-és tanyagondnok felé, középfokú végzettséggel rendelkező falugondnok is részt vehet a továbbképzésben.A jogszabály szerint falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belül elvégzi.

Mikor tudom meg, hogy a beadott pályázatom sikeres-e?

A  jelentkezés pontos folyamatát Pályázati felhívások keretében a honlapon tesszük közzé. A PR rendszerben a pályázat véglegesítését és a bírálatot követően üzenetet küldünk, a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, amely a rendszer belső levelezésében és a megadott email címen is megtalálható.

Mi történik, ha a pályázatban megjelölt továbbképzési időszakra vonatkozó adatok nem egyeznek meg a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által nyilvántartott adatokkal, vagy a munkáltató és a munkavállaló sem tudja pontosan megmondani, hogy mikor jár(t) le a pályázó továbbképzési időszaka?

A pályázatot formailag alkalmasnak ítéljük, ha a pályázó regisztráció során megadott adatai megegyeznek a munkáltatói igazoláson szereplő adatokkal.

Hol találok bővebb információt, kit kereshetek a képzésekkel kapcsolatban?

A TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projektről és a továbbképzésekről bővebb ismertetést www.tamop5410.hu oldalunkon http://tamop5410.hu/kapcsolat/elerhetosegek,  a email címen és regionális irodáinkban kérhető.

Működő nevelőszülőként érdeklődöm, hogy az 500 órás nevelőszülői OKJ-s képzés esetében van-e lehetőség a korábban megszerzett, hagyományos nevelőszülői tevékenységre jogosító 60 órás végzettség beszámítására?

Az 500 órás képzési óraszámot e képzés esetében jogszabály írja elő, így annak rövidítésére nincs mód. A kiemelt projekt képzési jegyzékén szereplő képző intézmények azonban egyéni mérlegelés alapján jogosultak a résztvevő korábban a nevelőszülői területen szerzett végzettségének beszámítására, melynek köszönhetően az óralátogatás alól - bizonyos modulok esetében- felmentést kaphat.

Mi a célja a nyelvi modul elvégzésének a nevelőszülői OKJ-s képzés keretében?

A nyelvi modul célja, hogy a szakképzett nevelőszülő idegen nyelven képes legyen bemutatkozni (személyes és szakmai vonatkozással), egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni, idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés mellett munkát végezni, szakmai párbeszédben, általános élethelyzetben elhangzó idegen nyelven feltett kérdéseket megérteni, illetve azokra reagálni.

A nevelőszülő OKJ-s képzésen a nyelvi modul elvégzése mindenkinek kötelező?

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerint a nevelőszülői OKJ-s képzés esetében kötelező a 11497-12-es modul, azaz a nyelvi képzés moduljának elvégzése 60 órában. Az óralátogatás alól a nyelvi órák esetében is adhatnak felmentést a képzőintézmények. A nevelőszülő szakképzésben résztvevőnek a nyelvi modulból azonban a vizsgakötelezettség alól eltekinteni nem lehet.

Mennyit lehet hiányozni a nevelőszülői OKJ-s képzésről?

A nevelőszülői OKJ-s képzés összesen 500 óra. A hiányzás mértéke a felnőttképzési szerződés alapján maximum 20 %, azaz 100 óra.

Mikor végeznek a nevelőszülői OKJ-s képzésen résztvevők?

A projektbe bevont 1800 fő jelentős része július 31-ig záróvizsgázik, a fennmaradó csoportok 2014. október 31-ig szerezhetnek OKJ-s bizonyítványt. Az első OKJ-s komplex vizsgák írásbelivel kezdődtek május 15-én.

Mi az az egyszeri motivációs támogatás? Mekkora ez az összeg?

A projekt részeként lehetőségünk van egyszeri támogatásban, azaz motivációs díjban részesíteni azon résztvevőinket, akik nevelőszülői OKJ-s komplex vizsgájuk követelményeit sikeresen teljesítették. Az egyszeri motivációs támogatás bruttó 53.000 Ft, amelyből a kifizető levonja a kötelező járulékokat, így a számlákra nettó 35.510 Ft-ot utalunk. Az összeget a beküldött dokumentumok feldolgozását követően tudjuk folyósítani.

Ha Intézményünk 2013 szeptemberében pályázatot adott be kihelyezett képzés megvalósítása céljából, akkor a nyilatkozat visszaküldése előtt minden jelentkezőt egyesével szükséges rögzíteni a PR rendszerben?
Igen. A képzési támogatásban egyének részesülhetnek, ezért van szükség minden jelentkező egyéni, saját e-mail címmel történő regisztrációjára a PR rendszerben.

A PR rendszeren keresztül kapott értesítő levél szerint megérkezett az NCSSZI-hez a hiánytalan pályázati anyagom, a levélben azonban nem találom a képzés pontos helyszínét és időpontját!

A képzések pontos helyszínéről és kezdési időpontjáról a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által a kiemelt projekt keretein belül létrehozott képzési jegyzéken szereplő képzésszervező intézmény telefonos úton, vagy írásban értesíti a képzésben résztvevőket. A képzések szervezéséről a  területileg illetékes regionális irodáknál további felvilágosítás munkaidőben kérhető. Az irodák elérhetőségét az alábbi linken találja: http://tamop5410.hu/kapcsolat/elerhetosegek.

Mi a teendőm, ha a kiállított igazolásomon elírták a személyes adataimat?

A TÁMOP-5410 kiemelt projekt keretében szervezett, minősített továbbképzéseken résztvevők számára a képzőintézmény állítja ki az igazolást. Az igazolások javítását tehát az adott képzést szervező intézmény tudja elvégezni. Amennyiben nem tudja pontosan melyik képző által szervezett képzésen vett részt, ügyfélszolgálati elérhetőségeinken (+36 1 237 6748; ) tudunk felvilágosítást adni.

Lesz-e még ingyenes képzés a projekt keretében?

Igen, 2014. július 1-től indítottuk szakmai műhelyeinket, augusztusban kezdődnek a szakmaközi együttműködést erősítő 50 órás továbbképzések. Szintén 2014-ben kerül sor a befogadó szülői témában kidolgozott képzések lebonyolítására is. A képzések pontszerzőek, így az azokon való részvétellel a szakemberek teljesítik továbbképzési kötelezettségüket is. A képzések pályázati feltételeiért kérjük keressék fel honlapunkon a folyamatosan frissülő hírek menüpontot.

 
A továbbképzést sikeresen elvégezte:
 
Új Széchényi TervEmberi Erőforrások Minisztériuma