TANANYAGOK VÉLEMÉNYEZÉSÉRE VAN LEHETŐSÉGÜK A BEFOGADÓ SZÜLŐI KÉPZÉSEK RÉSZTVEVŐINEK

Feltöltve: 2014. december 22. 10:40, hétfő | Utolsó módosítás: 2014. december 29. 09:17, hétfő

Kérdőív kitöltésével oszthatják meg a tananyagokkal kapcsolatos  tapasztalataikat a képzések résztvevői.

 

2014 | 12 | 18.

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A TÁMOP 5.4.10-12/1-2012-0001. KIEMELT PROJEKT IV. ALPROJEKTJE KERETÉBEN MEGVALÓSULT TANANYAGFEJLESZTÉS RÉSZEKÉNT KÉRDŐÍVES VÉLEMÉNYMEGOSZTÁSRAVAN LEHETŐSÉG.

A gyermekvédelem rendszerének széleskörű átalakulása részeként napjainkban újabb 1785 nevelőszülő vált felkészültté gyermekek befogadására és hazagondozására. Sikeres vizsgájuk, azontúl, hogy jelzi elkötelezettségüket, az ehhez szükséges megalapozott ismeretek elsajátításának isékes bizonyítéka. Mivel a megújult OKJ-követelményeknek megfelelő tananyagokra a képzések résztvevőinek immár rálátásuk is van, tapasztalataik alapján lehetőségük nyílik a tananyagfejlesztés folyamatának aktív, érdemi formálására, kérdőív keretében gondolataik megosztására.

2013-2014 folyamán a „Szociális képzések rendszerének modernizációja” kiemelt projekt keretében az Európai Unió támogatásával 1785 nevelőszülő végezte el az új OKJ-követelményeknek megfelelő képzéseket, és tett eredményes vizsgát. Munkájukat segítő szakemberek és gyermekvédelmi gyámok kísérik, akiknek felkészítése ugyancsak a projekt keretében valósult meg. Megkülönböztetett figyelem kíséria gyermekek vér szerinti szüleit is, akik ugyancsak lehetőséget kapnak a tudatosabb gyermeknevelés és családi élet rendjének kialakítására. A gyermekek számára otthont nyújtó ellátások, s általuk a gyermekek jogainak védelme mindannyiuknak köszönhetően széles körben valósulhat meg.

A projekt egyediségét az adja, hogy a program kidolgozóinak meggyőződése: a gyermeknevelésében érintettek felkészítésének egységes rendszerben, egységes szemlélettel történő kezelése nagymértékben hozzájárul a befogadó szülői hálózatok működésének eredményesebbé tételéhez, az érintett családok helyzetének sikeresebb alakulásához. A képzések során ezt segítette az egymástól való tanulás lehetősége, valamint az oktatók és a hallgatók számára készített segéd- és tananyagok fejlesztése az Apor Vilmos Katolikus Főiskola mint konzorciumi partner szakmai munkacsoportjának bekapcsolódásával.

A tananyagfejlesztés alapját kiemelten az értékorientált szemlélet érvényesítése jelentette, miközbenaz egyes kötetek széleskörű szakmai rálátással, egyúttal mindvégig a gyakorlati tapasztalatokat tükrözve, az adott témarészhez kapcsolódó példák feldolgozásával készültek. A tananyagok interprofesszionális jellege (gyermekvédelmi, pedagógiai, pszichológiai, gyermek-, család- és munkajogi, valamint egészségügyi vonatkozása) lehetővé teszi, hogy a befogadó szülők gondoskodásuk során leghatékonyabban képviseljék a gyermekek mindenek felett álló érdekét egy szakmai team tagjaként.

A projekt eredményeinek sorában elkészült kötetek és szakmai anyagok elérhetőek a főiskola honlapján kialakított tananyag-tárházban (www.avkf.hu/kotetek). A felület lehetőséget nyújt a tartalmi bővítésre, fejlesztésre, így – a törvényi háttér változásait is tükrözve – folyamatosan beépítésre kerülnek további lényeges és hasznos témarészek, kapcsolódó szakmai anyagok és módszertani segédanyagok. A képzések résztvevői is lehetőséget kapnak a fejlesztés irányainak meghatározására: a visszajelzéseket gyűjtő kérdőívünk a http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/780807684/1/ címen érhető el.

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi képzések folyamán átadott ismeretek és megszilárdított készségektára is bővíthető, bízunk abban, hogy a projekt célkitűzéseinek sorában a munkaerőpiac igényeihez illeszkedő, hosszútávon alkalmazható szakképzettség megszerzése minden résztvevő számára valóra válhat.

 Vissza
 
A továbbképzést sikeresen elvégezte:
 
Új Széchényi TervEmberi Erőforrások Minisztériuma