SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A szakmaközi együttműködést erősítő képzések célja a szociális és gyermekvédelmi területen tevékenykedő szakemberek felkészítése arra, hogy munkájuk során a lehetőségekhez mért legmagasabb színvonalon legyenek képesek az ellátottak szükségleteinek kielégítésére. A képzések során a különböző szakterületeken dolgozók hatékony együttműködéséhez szükséges ismeretek átadása, kompetenciáinak fejlesztése történik.

A 16 különböző témájú tanfolyam innovatív eleme, hogy az oktatás a résztvevők aktív közreműködésére épít, az új ismeretek megszerzése induktív didaktikai módszerrel valósul meg. Ezzel egyidejűleg kiemelt fontosságú az „egymástól tanulás” módszere, amely a gondozottakkal kapcsolatos esetek feldolgozásával, elemzésével (saját és minta esetek) valósul meg.

További információ kérhető a képzésekkel kapcsolatosan a email címen.

 

SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÁTMENETILEG HAJLÉKTALANNÁ VÁLTAK TÁRSADALMI BEFOGADÁSA ÉRDEKÉBEN (IP 1)

A továbbképzés átmenetileg hajléktalanná vált klienseket gondozó szociális szakembereknek nyújt segítséget, akik már rendelkeznek tapasztalattal a célcsoporttal végzett szociális munkával kapcsolatban. A továbbképzés fókuszában a kliens problémáinak hatékony megoldása áll.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS A TARTÓSAN HAJLÉK NÉLKÜLIEK ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (IP 2)

A továbbképzésen való részvételt elsősorban a tartósan hajlék nélkül maradt klienseket gondozó szociális szakembereknek javasoljuk. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők felismerjék és tudatosítsák magukban, hogy a tartósan hajlék nélkül maradt kliensek hatékony egyéni esetkezelésének fontos módszere a szakmaközi együttműködés.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZENVEDÉLYBETEGEK ÉS A MENTÁLISAN SÉRÜLTEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁÉRT (IP 3)

A tanfolyam keretében a szenvedélybetegek és mentálisan sérült kliensek ellátásában közreműködő szociális szakemberek szakmaközi együttműködésének hatékonyabbá tételéhez szükséges kompetencia fejlesztése a cél. A programra a szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások és szakosított ellátások területén dolgozók jelentkezését várjuk.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZENVEDÉLYBETEGEK ÉS MENTÁLISAN SÉRÜLTEK AKTIVIZÁLÁSÁÉRT (IP 4)

A továbbképzés célja a szakmaközi együttműködés hatékonyabbá tétele érdekében a szükséges ismeretek bővítése, az ehhez szükséges kompetencia fejlesztése. A tanfolyamon való részvételt elsősorban az otthonukban élő szenvedélybetegeket, mentálisan sérülteket vagy pszichiátriai betegeket gondozó szociális szakembereknek javasoljuk.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ AUTISTÁK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁÉRT (IP 5)

A tanfolyam fókuszában az autista kliens problémáinak hatékony megoldása áll szakmaközi együttműködés keretében, melynek célja, hogy minél személyre szabottabb és komplexebb ellátáshoz jusson a felhasználó, annak érdekében, hogy sikeres társadalmi beilleszkedése megtörténjen, életminősége javuljon.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ENYHE FOKÚ FOGYATÉKKAL ÉLŐK AKTIVIZÁLÁSA ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁSA ÉRDEKÉBEN (IP 6)

A továbbképzés célja az enyhe fokú fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatása és szakosított ellátása területén közreműködő szociális és gyermekvédelmi szakemberek szakmaközi együttműködésének hatékonyabbá tétele érdekében az együttműködésekhez szükséges ismeretek bővítése és az ehhez szükséges kompetencia fejlesztése. A tanfolyamra a programra a szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások és szakosított ellátások területén dolgozók jelentkezését várjuk.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÖZÉPSÚLYOS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK AKTIVIZÁLÁSA ÉS ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (IP 7)

A továbbképzésen való részvételt elsősorban középsúlyos fogyatékossággal élő klienseket gondozó szociális szakembereknek javasoljuk. A tanfolyam célja a közreműködő szociális szakemberek szakmaközi együttműködésének hatékonyabbá tétele érdekében az együttműködésekhez szükséges ismeretek bővítése és az ehhez szükséges kompetencia fejlesztése.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS A SÚLYOSAN, HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (IP 8)

A súlyosan fogyatékos, halmozottan sérült személyek szociális alapszolgáltatása és szakosított ellátása területén közreműködő szociális szakemberek szakmaközi együttműködésének hatékonyabbá tétele érdekében az együttműködésekhez szükséges ismeretek bővítése és az ehhez szükséges kompetencia fejlesztése a tanfolyam célja. A tanfolyamra elsősorban súlyosan fogyatékos, halmozottan sérült klienseket gondozó szociális szakembereket várunk.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS A DEMENCIÁVAL KÜZDŐ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÉRT (IP 9)

A tanfolyam célja otthonukban élő, demenciával küzdő idős kliensek gondozását végző szociális szakemberek szakmaközi együttműködésének hatékonyabbá tétele érdekében az együttműködésekhez szükséges ismeretek bővítése, és az ehhez szükséges kompetencia fejlesztése. A továbbképzés a programra a szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások és szakosított ellátások területén dolgozók számára ideális.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ INTÉZMÉNYBEN ÉLŐ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁÉRT (IP 10)

A továbbképzésen való részvételt elsősorban olyan a bentlakásos szociális intézményben élő időseket gondozó szociális szakembereknek javasoljuk, akik már rendelkeznek tapasztalattal a célcsoporttal végzett szociális munkával kapcsolatban. A tanfolyam célja a szociális szakemberek szakmaközi együttműködésének hatékonyabbá tétele érdekében az együttműködésekhez szükséges ismeretek bővítése és az ehhez szükséges kompetencia fejlesztése.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OTTHONUKBAN ÉLŐ IDŐSEK AKTIVIZÁLÁSÁÉRT (IP 11)

A tanfolyam célja az otthonukban élő idősek gondozásában közreműködő szociális szakemberek szakmaközi együttműködésének hatékonyabbá tétele érdekében az együttműködésekhez szükséges ismeretek bővítése és az ehhez szükséges kompetencia fejlesztése.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS A BŰNELKÖVETŐEK TÁRSADALMI BEFOGADÁSÁÉRT ÉS AKTIVIZÁLÁSÁÉRT (IP 12)

A továbbképzésre a szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások és szakosított ellátások területén dolgozó, a hatályos jogszabályok alapján szakképzettnek minősülő szakemberek jelentkezését várjuk. A tanfolyam célja a bűnelkövetők gondozásában és támogatásában közreműködő szociális szakembereket ráhangoljuk, és felkészítsük a szakmaközi együttműködésben való részvételre, amely által lehetővé válik az egyéni esetkezelésre épülő, a kliensek társadalmi befogadását elősegítő komplex szolgáltatások nyújtása.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS A KISGYERMEKES, SOKPROBLÉMÁS CSALÁDOK TÁRSADALMI BEFOGADÁSÁÉRT (IP 13)

A deviáns fiatalok ellátásában közreműködő szociális és gyermekvédelmi szakemberek szakmaközi együttműködésének hatékonyabbá tétele érdekében az együttműködésekhez szükséges ismeretek bővítése és az ehhez szükséges kompetencia fejlesztése a cél a továbbképzésen. A tanfolyamra a szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások és szakosított ellátások területén dolgozó, a hatályos jogszabályok alapján szakképzettnek minősülő szakemberek jelentkezését várjuk.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS A DEVIÁNS FIATALOK TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉSÉÉRT (IP 14)

A továbbképzés célja, hogy a deviáns fiatalok ellátásában közreműködő szociális és gyermekvédelmi szakembereket ráhangoljuk, és felkészítsük a szakmaközi együttműködésben való részvételre, amely által lehetővé válik az egyéni esetkezelésre épülő, a fiatalok társadalmi befogadását hatékonyan támogató komplex szolgáltatások nyújtása.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS A VESZÉLYEZTETETT ÉS VÉDELEMBE VETT GYERMEKEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁÉRT (IP 15)

A továbbképzésen a veszélyeztetett és védelembe vett gyermekek gondozásban közreműködő szociális és gyermekvédelmi szakembereket ráhangoljuk, és felkészítsük a szakmaközi együttműködésben való részvételre, amely által lehetővé válik az egyéni esetkezelésre épülő, a gyermeke életminőségnek javulását hatékonyan támogató komplex szolgáltatások nyújtása.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>> 

SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS A ROMÁK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁÉRT (IP 16)

A továbbképzés célja a hátrányos helyzetű roma célcsoport gondozását végző szociális és gyermekvédelmi szakembereket ráhangoljuk, és felkészítsük a szakmaközi együttműködésben való részvételre, amely által lehetővé válik az egyéni esetkezelésre épülő, a roma kliensek társadalmi integrációját hatékonyan támogató komplex szolgáltatások nyújtása.

Kattintson ide a képzés helyszíneinek és időpontjainak megtekintéséhez >>>
 
A továbbképzést sikeresen elvégezte:
 
Új Széchényi TervEmberi Erőforrások Minisztériuma